НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище в село Борец

COVID-19

Прикачени документи

НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка
РАБОТА в условията ва COVID-19 през учебната 2022-2023 година
ПРОГРАМА за продтвратяване и превенция на риска от инфекция с вируса COVID-19 през учебната 2022-2023 година
ПЛАН за действие в случай, че служител или дете/ученик се разболее по време на работа/обучение и има съмнение за COVID-19 през учебната 2022-2023 година
МЕРКИ за работа в условията на COVID-19 за учебната 2022-2023 година
НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка
РАБОТА в условия на COVID -19 през учебната 2021-2022 година
ПРОГРАМА за предотвратяване и превенция на риска от инфекция с вируса COVID-19 през учебната 2021-2022 година
ПЛАН за действие в случай, че служител или дете/ученик се разболее по време на работа/обучение и има съмнение за COVID-19 през учебната 2021-2022 година
МЕРКИ за работа в условията на COVID-19 за учебната 2021-2022 година
ИНСТРУКТАЖ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕДИАТОР ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19
РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ИНСТРУКТАЖ НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19
ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19
ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19
ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID- 19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ С ВИРУСА COVID-19
ПЛАН за действие в случай, че служител или дете/ученик се разболее по време на работа/обучение и има съмнение за COVID-19
МЕРКИ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА СOVID-19 в НУ „Свети Свети Кирил и Методий”, с. Борец
БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА