НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Начално училище в село Борец