НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище в село Борец

Документи за учебната 2023-2024 г.

Прикачени документи

План за справяне на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование"
План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2023-2024 г.
План за защита при бедствия на пребиваващите в НУ "Свети Свети Кирил и Методий" през учебната 2023-2024 год.
Етичен кодекс на общността
Правилник за дейността
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2023-2028 година
План-програма за БДП
План за работата на Комисията по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023-2024 г.
Годишен план за учебната 2023-2024 година
Училищен учебен план за IV клас за учебната 2023-2024 година
Училищен учебен план за III клас за учебната 2023-2024 година
Училищен учебен план за II клас за учебната 2023-2024 година
Училищен учебен план за I клас за учебната 2023-2024 година