НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище в село Борец

Обучение

Прикачени документи

График ОБЩА ПОДКРЕПА за II-ри срок на учебната 2023-2024 година
График допълнителен час по спортни дейности за II-ри срок на учебната 2023-2024 година
График консултации по предмети за II-ри срок на учебната 2023-2024 година
График ОБЩА ПОДКРЕПА за I-ви срок на учебната 2023-2024 година
УЧЕБНИЦИ за 2023/2024 учебна година
График допълнителен час по спортни дейности за учебната 2023-2024 година
График консултации по предмети за учебната 2023-2024 година
График консултации за родители и ученици и водене на ЗУД за учебната 2023-2024 година
График ОБЩА ПОДКРЕПА за II-ри срок на учебната 2022-2023 година
График за консултации по предмети за II-ри срок на учебната 2022-2023 година
График консултации за родители и ученици и водене на ЗУД за II-ри срок на учебната 2022-2023 година
График ОБЩА ПОДКРЕПА за учебната 2022-2023 година
График за консултации по предмети за учебната 2022-2023 година
График консултации за родители и ученици и водене на ЗУД за учебната 2022-2023 година
График допълнителен час по спортни дейности за учебната 2022-2023 година
УЧЕБНИЦИ за 2022/2023 учебна година
ГРАФИК за ОРЕС за 50% от паралелките за периода 08.11.2021 г. до 19.11.2021 г.
График ОБЩА ПОДКРЕПА за учебната 2021-2022 година
График за консултации по предмети за учебната 2021-2022 година
ГРАФИК за ОРЕС за 50% от паралелките за периода 22.10.2021 г. до 04.11.2021 включително
График консултации за родители и ученици и водене на ЗУД за учебната 2021-2022 година
График допълнителен час по спортни дейности за учебната 2021-2022 година
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
УЧЕБНИЦИ за 2020/2021 учебна година
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
График консултации за родители и ученици и водене на ЗУД
График допълнителен час по спортна дейност
График консултации по предмети