НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище в село Борец