НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище в село Борец

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за касово изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2024 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие на 2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2022 г.
Бюджет за касово изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие на 2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие на 2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2020 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2020 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие на 2020 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2020 г.
Бюджет за 2020 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие на 2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за І-во тримесечие на 2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за ІV-то тримесечие на 2018 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за ІІІ-то тримесечие на 2018 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за ІІ-ро тримесечие на 2018 г.