НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище в село Борец

Документи

Училищни учебни планове 1-4 клас

Прикачени документи

ПЛАН за работа на Комисията по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 г.
План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата
Заповед № РД-10-174/05.01.2020 г. за определяне на начало на втори учебен срок и край на учебната година
ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
СТРАТЕГИЯ за развитие на училището 2016-2020 година
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Правилник за дейността
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
Етичен кодекс
Училищен учебен план за 4 клас за учебната 2020-2021 година
Училищен учебен план за 3 клас за учебната 2020-2021 година
Училищен учебен план за 2 клас за учебната 2020-2021 година
Училищен учебен план за 1 клас за учебната 2020-2021 година
Годишен план 2020-2021 година
Училищни учебни планове 1-4 клас 2019-2020 г.
Годишен план 2019-2020 г.
Училищен учебен план за 3 клас за учебната 2018/2019 г.
Училищен учебен план за 2 клас за учебната 2018/2019 г.
Училищен учебен план за 1 клас за учебната 2018/2019 г.
Етичен кодекс
Годишен план за учебната 2018/2019 г.