НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище в село Борец

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА", МОДУЛ "ИЗКУСТВА"